Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Møteplan og sakslister

Møteplan og sakslister

MØTEPLAN OG SAKSLISTER

På lenka over finn du oversikt over møta og saksdokumenta til dei politiske utvala.
Ved å klikka på datoen for eit utval, får du meir informasjon om det aktuelle møtet.
Du kan finna informasjon om møter tilbake til januar 2012.

Sakskart, saker og vedlegg ligg som PDF-filer, og blir vanlegvis lagt ut på nettsida seks dagar før møta skal vera. Ved feltet Status kan du følgja med på når møteprotokollen for eit møte er ferdig.

NB! Møtet i Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne
som var sett opp 28.01 er flytta til 11.03.

Brit Fuglestad
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 20 11 63
Sekretær Bjerkreim skule Tlf. 51 45 93 80
Ingunn Ognedal
Sekretær
E-post
Telefon 51 20 11 65
Torunn Gjedrem
Arkivansvarlig
E-post
Telefon 51 20 11 62

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15