Møteplan og sakslister

Møteplan og sakslister

På lenka over finn du oversikt over møta og saksdokumenta til dei politiske utvala. Ved å klikka på datoen for eit utval, får du meir informasjon om det aktuelle møtet.
Du kan finna informasjon om møter tilbake til januar 2012.

Sakskart, saker og vedlegg ligg som PDF-filer, og blir vanlegvis lagt ut på nettsida seks dagar før møta skal vera. Ved feltet status kan du følgja med på når møteprotokollen for eit møte er ferdig.

Møteplan 2024 (PDF, 3 MB)

Brit Fuglestad
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 20 11 63
Ingunn Ognedal
Førstesekretær
E-post
Telefon 51 20 11 65
Torunn Gjedrem
Arkivansvarlig
E-post
Telefon 51 20 11 62

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15