Bjerkreim kommune

Møteplan og sakslister

Møteplan og sakslister

MØTEPLAN OG SAKSLISTER

På lenka over finn du oversikt over møta og saksdokumenta til dei politiske utvala.
Ved å klikka på datoen for eit utval, får du meir informasjon om det aktuelle møtet.
Du kan finna informasjon om møter tilbake til januar 2012.

Sakskart, saker og vedlegg ligg som PDF-filer, og blir vanlegvis lagt ut på nettsida seks dagar før møta skal vera. Ved feltet Status kan du følgja med på når møteprotokollen for eit møte er ferdig.

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15