Barnet og familien

Foreldrehverdag er en del av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir) sine nettsider. Her kan du finne god og veiledende informasjon om hvordan du på best mulig måte kan møte barnet ditt og barnets individuelle behov.

Forstå barnet ditt


Hvordan møte skolebarn

Hvordan møte ungdom

Gi ros som barnet ditt forstår

 

Hva slags foreldrestil har du?

Verdier du som forelder har, påvirker hvordan du oppfatter og behandler barnet ditt. Det påvirker også hvordan en er som forelder. På foreldrehverdag kan en også lese om hva slags foreldrestil en har.

 

Å gå fra å være barneforelder til ungdomsforelder

Det kan være utfordrende. Ungdomstiden er en periode i livet som er preget av mye nytt for deg og barnet ditt. Som forelder har du en viktig rolle i å være støttende og tilgjengelig.

Når en går fra barn til ungdom får en et økende behov for selvstendighet og mer løsrivelse. Dette er både bra og naturlig. Det kan likevel oppleves skummelt og en kan som forelder få nye bekymringer i hverdagen når barnet vil mer operere på egenhånd og ta større ansvar i livet sitt. Som foreldre må vi prøve å møte ungdommenes forsøk med godhet og toleranse, også når de ikke får det helt til.

Det kan være vanskelig for foreldre å henge med i svingene, ettersom ungdom er i konstant utvikling. En god huskeregel kan være å trekke seg litt tilbake uten å melde seg ut. Du henger på og følger med, men lar han/henne få utforske hvem han/hun er. 

 

Mine, dine og våre barn

Videre kan en lese om hvordan en tar vare på barna ved samlivsbrudd og hvordan en lykkes med den nye familien.

Foreldrehverdag: mine, dine og våre barn

Fra høsten 2021 starter vi opp med gruppetilbud for barn som opplever samlivsbrudd.

Gruppetilbud på skolene høsten 2021

Grethe Berntsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 58
Mobil 40 44 49 13
Kjellaug Torstensen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 57
Mobil 40 00 11 59
Ingrid Rekeland
Helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 57
Mobil 40 44 49 19