Vold og overgrep - informasjon til barn og unge

Visste du at en av ti barn og unge har blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep?

Mange barn og ungdom lever med vold og overgrep i familien, fra kjæresten eller fra andre. Men det er ikke alltid de tenker på dette som vold. Det viktig å vite om det er vold du opplever.

Vi tenker ofte at vold først og fremst er fysiske handlinger, som for eksempel slag og spark. Vold er også psykisk, materiell, seksuell eller latent vold.

Vold er forskjellige handlinger som har til felles at de kan skremme, krenke eller skade en annen person, og få han eller henne til å endre atferden sin på grunn av frykt for represalier. 

På ung.no leser du mer om vold

Det er viktig å si  fra til en voksen!

Mange barn tror at de voksne vet alt som skjer med barna. Men det er ikke alltid at de voksne skjønner når barn har det vondt. Derfor er det viktig å si i fra til en voksen om du opplever noe vondt. Du kan snakke med helsesykepleier på skolen din, læreren din, rådgiveren på skolen eller en annen voksen du er trygg på.

Hos Barnevernet eller på Helsestasjonen  i  Bjerkreim møter du voksne som hører på deg og som ønsker å hjelpe deg.

Dersom du er redd eller i  akutt fare: 

Da kan du ringe politiet - på telefon 02800 eller på nødtelefon 112 eller 
Barnevernet på telefon 51 20 11 00  i  kontortid eller 40 03 45 73 (barnevernsvakten)  utenom kontortid,
og de vil hjelpe deg videre. 

Du kan også ringe anonymt til Alarmtelefonen for barn og unge på tlf. 116 111. Telefonen er åpen hele døgnet og gratis. Nedenfor finner du en liten film om hva som skjer når du ringer alarmtelefonen: 

 

.

Kari Anne Bergøy
Leder barnevern
E-post
Mobil 45 44 61 55
Grethe Berntsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 58
Mobil 40 44 49 13

Adresse

Nesjane 1

4389 Vikeså