Skjermbruk

Å bruke tid foran skjerm kan være fint og verdifullt for barnet, men skjermen kan ikke erstatte voksne som ser, hører og engasjerer seg.

I en travel hverdag kan det være fristende å sette barna foran skjermen for å rekke å gjøre andre ting. Men barnets skjermtid bør ikke gå på bekostning av andre aktiviteter, mellommenneskelig kontakt og barnets utvikling.

Det en også ser i dag er at stadig yngre barn tar i bruk skjerm og mobil opptil flere timer til dagen. En må som foreldre sette tydelige grenser og veilede barna på dette området. Skjerm (dataspill, surfing, sosiale medier) er veldig avhengighetsskapende og går dette ut over nattesøvnen må en sette inn tiltak og endre på situasjonen slik ting blir bedre.

Flere studier viser at skjermbruk fører til at tenåringer bruker mer tid på å sovne inn, og sover for lite. I en stor norsk studie fra 2015 så man at nesten alle ungdommene brukte en eller flere elektroniske dingser den siste timen før de skulle legge seg. De som oppga å bruke pc mer enn to timer på fritiden, hadde over dobbelt så stor risiko for å sove mindre enn fem timer om natten.

Foreldrehverdag skriver også om skjermtid og dataspill.
 

Grethe Berntsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 58
Mobil 40 44 49 13
Kjellaug Torstensen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 57
Mobil 40 00 11 59
Ingrid Rekeland
Helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 57
Mobil 40 44 49 19