Foreldreveiledning

Ved Bjerkreim helsestasjon tilbyr vi gratis foreldreveiledning i COS-P til alle foreldre med barn i aldersgruppen 0 til 15 år.

Gravide får tilbud om deler av kurset. Med bakgrunn i nyere tilknytningspsykologisk teori og forskning, ønsker COS-P å gi foreldre et «veikart» for å forstå barns behov og signaler, og vise hvordan man som foreldre kan forsøke å imøtekomme disse behovene.

 

Foreldreveiledning med COS-P (Circle of security parenting)

Vi tenker at alle foreldre ønsker å gi barna sine trygghet. Alle foreldre finner likevel foreldreskapet utfordrende på ulike vis. Med bakgrunn i nyere tilknytningspsykologisk teori og forskning, ønsker COS-P å gi foreldre et «veikart» for å forstå barns behov og signaler, og vise hvordan man som foreldre kan forsøke å imøtekomme disse behovene.

COS-P kan gi deg en mulighet til å bli en enda bedre forelder for barnet ditt. Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne trygghet i seg selv, slik at det vil stå sterkere til å møte livets utfordringer.

Barnet er sin egen bruksanvisning, helt fra fødselen av gjør de sitt ytterste for å vise oss hva de behøver.

Gjennom kurset ønsker vi at omsorgsgiverne skal føle seg gode nok, at det er rom for feiltakelse og at det aldri er for sent med endring

 

 

Informasjon om COS-P kurs

COS-P anvender både grafiske materiale og video. Videoen viser foreldre og barn i samspill, og foreldrenes egne refleksjoner over hva som skjer i relasjonen. I tillegg gir videoen og COS-P trenerne en grundig innføring i tilknytningsteori.

Tilbudet er gratis for alle som ønsker å delta.

Målgruppen er  foreldre med barn i alderen 0-15 år. Gravide får tilbud om deler av kurset.

Kurset går over 8 samlinger, ca 1½ time pr gang.

Kurset kan gjennomføres individuelt, til foreldrepar eller i grupper.

For mer info se: circleofsecurityinternational.com eller folkom.no/barn

 

Innhold i COS-P kurs

Utforske barns behov hele veien rundt trygghetssirkelen:

Vi ønsker å formidle budskapet om at barn har behov for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelig følelser.

Være sammen på trygghetssirkelen:

Vi ønsker å utforske betydningen av å lære barn å håndtere følelser. Vi ser på hvordan dette kun kan læres i en relasjon, og hvordan dette er essensielt for utvikling av trygg tilknytning.

Veien til trygghet:

Vi ser på hvordan foreldres psykologiske og emosjonelle tilgjengelighet for barnet påvirker barnets formidling av følelser og behov

Når det kjennes vanskelig å være forelder:

Denne gangen er spesielt viktig for dem som har barn som viser mye sint atferd, atferd ute av kontroll eller som er i risiko for å utvikle slike vansker. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig god i foreldreskapet.

Betydningen av reparasjoner i relasjoner:

Vi utforsker hvordan vi forstår at den underliggende beskjeden i et sterkt følelsesuttrykk er «jeg trenger deg, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med hva jeg føler».

 

 

For mer informasjon eller påmelding

Grethe Berntsen, telefon: 51 20 11 58/404 44 913
mail: grethe.berntsen@bjerkreim.kommune.no

Elin Ramsland Friestad, telefon 404 44 920
mail: elin-ramsland.friestad@bjerkreim.kommune.no

 

COS -P for gravide med partner

Ta kontakt med jordmor eller familieveileder om du ønsker å ta  2 ganger av kurset. 

Elin Ramsland Friestad
Familieveileder og barnekoordinator
E-post
Mobil 40 44 49 20
Grethe Berntsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 58
Mobil 40 44 49 13
Kjellaug Torstensen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 57
Mobil 40 00 11 59
Ingrid Rekeland
Helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 57
Mobil 40 44 49 19