Skulehelsetenesten

Skole - Klikk for stort bilete

Velkommen til skulehelsetenesten i Bjerkreim kommune. 

Helsesøster har trefftid på begge skolene, og kan utover det kontaktes på Bjerkreim helsestasjon på kommunehuset på tlf: 51201158/59. 

Kjersti Berge er helsesøster på skolene, og Elin Ramsland Friestad er familieveileder.

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster eller familieveileder ved behov.

 E-post og mobil :  kjersti.berge@bjerkreim.kommune.no, mobil 40001159

                              elin-ramsland.friestad@bjerkreim.kommune.no, mobil 40444920

Trefftider:

Bjerkreim skule: torsdager kl. 08 - 13, tlf. 51459386

Vikeså skule: tirsdag, onsdag, fredag kl. 08-13, tlf. 51459325

 

I trefftida har helsesøster "åpen dør", det vil si helsesøster er tilgjengelig slik at elever, lærere og foresatte kan ta kontakt uten å bestille time på forhånd. Ta gjerne kontakt dersom det er noe du ønsker å ta opp. 

I tillegg til det generelle tilbudet til alle elever blir det utført målretta helseundersøkelser av enkelte elever ut i frå meldte/ observerte behov. Vi kan også ha grupper med elevene om ulike tema. Helsesøster og familieveileder samarbeider med skole, PPT, fysioterapeut, lege og barnevern etter samtykke fra foresatte. Helsesøster og familieveileder er også koordinator for ansvarsgrupper og individuell plan.

Tilbud om foreldreveiledningskurs: Trygghetssirkelen/Circle of security (COS-p).Trygghetssirkelen er basert på mange tiår med forskning om hva som gir barn en trygg tilknytning til sine nærmeste omsorgspersoner. Kurset kan hjelpe foreldre med å bli tryggere i forståelsen av barns følelser, atferd og behov, og hvordan en kan få et bedre samspill med barnet. Les mer på Circleofsecurity.net og folkom.

Program for skolehelsetjenesten se lenke nedenfor:

Årsplan for skulehelsetjenesten 2018/2019 (PDF, 80 kB)

Publisert av Grethe Berntsen. Sist endra 23.08.2018
Fann du det du leitte etter?

Emnekart - Kontaktperson

Leiande helsesøster
Tlf: 51 20 11 58
E-post  
Helsesøster
Tlf: 51 20 11 57
E-post  
Familieveileder
Tlf: 404 44 920
E-post  

Relaterte ressursar

Temaside (1)
Artikkel med kontaktperson (1)
Artikkel (1)