FAU/SMU/SU

FAU - Klikk for stort bilete

 

 

 

Velkommen til samarbeidsorgana si side.


Skulen sine samarbeidsorgan

Opplæringslova kap.11 gjer bestemmelsar om at det formelle samarbeidet ved dei enkelte skulane organiseras gjennom foreldreråd, skulemiljøutval og samarbeidsutvalet.

 

Foreldrerådet

Lov og forskrift har bestemmelsar som seier at

 

  • alle skular skal ha eit foreldreråd
  • alle foreldre/føresette som har barn på skulen er medlemmar av foreldrerådet
  • foreldrerådet vel eit arbeidsutval – FAU – som fungerer som styre for foreldrene. FAU vel to representanter og to vararepresentantar til skulen sitt samarbeidsutval – SU.

FAU på Vikeså Skule har ein Arbeidsmodell som du finn under "Lenker" i høgre kolonna.
 


Samarbeidsutvalet

Lov og forskrift gjer bestemmelsar om at

 

alle skular skal ha eit samarbeidsutval som består av

  • to representantar for lærarane
  • ein representant for andre ansette
  • to representantar for foreldrerådet
  • ein representant frå kommunen
  • rektor
  • to representantar for elevane

Alle møtene startar kl. 20.00 og vert haldne i personalrommet på Vikeså skule.

På Vikeså skule har vi som praksis per i dag, at alle klassekontaktar er med i FAU. FAU har ei styringsgruppe med fylgjande medlemmar for 2017-2018:

 

​Christin Hanstad (FAU leiar)

Anja Adolfsen

Tore Kydland


Telefonnummer og e-postadressar til medlemmane i styringsgruppa finn du på klassekontaktlista


Styringsgruppa sine arbeidsoppgåver er fylgjande:

 

Setje opp saker til FAU-møtene

Arrangere årsmøte for FAU

osv..

 

Dei to representantane som er med i samarbeidsutvalet for foreldrerådet er for 2017 - 2018:

Christin Hanstad og Tore Kydland. Anja Adolfsen er og med i SMU.

  

Publisert av Svanhild Herbertson. Sist endra 09.04.2018
Fann du det du leitte etter?

Relaterte ressursar