Bjerkreim kommune

FAU/SMU/SU

FAU/SMU/SU

Velkommen til samarbeidsorgana si side.

Opplæringslova kap.11 gjer bestemmelsar om at det formelle samarbeidet ved dei enkelte skulane organiseras gjennom foreldreråd, skulemiljøutval og samarbeidsutvalet.

 

Foreldrerådet

Lov og forskrift har bestemmelsar som seier at

  • alle skular skal ha eit foreldreråd
  • alle foreldre/føresette som har barn på skulen er medlemmar av foreldrerådet
  • foreldrerådet vel eit arbeidsutval – FAU – som fungerer som styre for foreldrene. FAU vel to representanter og to vararepresentantar til skulen sitt samarbeidsutval – SU.


Samarbeidsutvalet

Lov og forskrift gjer bestemmelsar om at alle skular skal ha eit samarbeidsutval som består av

  • to representantar for lærarane
  • ein representant for andre ansette
  • to representantar for foreldrerådet
  • ein representant frå kommunen
  • rektor
  • to representantar for elevane

 

Alle møtene startar kl. 19.00 og vert haldne i personalrommet på ungdomsskulebygget på Vikeså skule.

 

På Vikeså skule har vi som praksis per i dag, at alle klassekontaktar er med i FAU.

Morten Gjedrem er FAU leiar for 2019-2020


Telefonnummer og e-postadressar til medlemmane i FAU finn du i klassekontaktlista (PDF, 65 kB)


FAU sine arbeidsoppgåver er blant anna:

 

Setje opp saker til FAU-møtene

Samarbeid med rektor om viktige saker på skulen

Bidra til eit godt skulemiljø

Arrangere årsmøte for FAU

 

Representantane som er med i samarbeidsutvalet for foreldrerådet 2019 -2020:

Morten Gjedrem, Tore Kydland og Ane Fuglestad Serigstad

 

Retningslinjer FAU/SU/SMU

Årshjul SU/SMU
Arbeidsmodell FAU Vikeså skule

 

 

Svanhild Gjedrem
Rektor
E-post
Telefon 51 45 93 02
Mobil 901 11 688