Bjerkreim kommune

Smittevern raudt nivå

Smittevern raudt nivå

Ungdomsskulane er blitt heva til raudt nivå fom. 04.01.21. I utgangspunktet gjeld dette fram til 18.01.21.

Skulen har oppdatert retningslinjer etter gjeldande rettleiar frå Udir. Desse er godkjent av smittevernlegen 05.01.21. Du finn retningslinjene her (PDF, 57 kB).

Me ber om at alle heimane les gjennom retningslinjene saman med sin elev på ungdomstrinnet.

Barnetrinnet er framleis på gult nivå og har same retningslinjer som før jul.