Bjerkreim kommune

Retningslinjer for opning av skulen for fleire trinn

Retningslinjer for opning av skulen for fleire trinn

Skulen har arbeida med å spissa dei nasjonale retninglinjene mot vår kvardag.

 Under vil de finna planane me har laga for at oppstarten for alle elevane skal kjennast trygg.

 Det vil bli avgjort torsdag kl 18 om fleire elevar får begynna allereie frå Måndag 11.05.20

Me ber om at heimane les gjennom og førebur sine born før oppstart . Snakk spesielt om skuleskyss og korleis elevar skal forhalda seg før skulestart kl 08.05. Resten skal me øva på på skulen.