Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Skatt og ligning

Skatt og ligning

Diverse informasjon om skatt, 

Skattoppkreveren skal sørge for innkreving  eller tilbakebetaling av skatt etter at likningen er klar.  Skatteoppkreveroppgavene for Bjerkreim kommune er lokalisert hos skatteoppkreveren i Eigersund kommune som ivaretar oppkreverens rolle frem til 1. juni 2020.

Skal du for eksempel  endre kontonummer for utbetaling av til gode skatt, tar du kontakt med Skatteoppkreveren i Eigersund/Bjerkreim.

Dersom du har spørsmål omkring grunnlaget for skatten din, må du kontakte skatteetaten - tlf. 800 80 000 eller se på nettsiden til Skatteetaten.

 

Skatteetaten holder til på Nytorvet 9 i Egersund.

Åpningstid:  man - fre kl. 09.00 - 15.00

Postadresse:  Postboks 8103, 4068 Stavanger