Bjerkreim kommune

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter

Kommunale fakturaer fra kommunen (gebyr for vann, kloakk og eiendomsskatt) sendes ut tre ganger i året. Fakturaene sendes ut minst en måned før forfall og fakturaene har forfall 30.03, 30.8 og 30.11.

Termin 2 sendes ut i juni måned med forfall i august for å ta hensyn til ferieavvikling.

Her finner du betalingssatsene for vann og avløp.