Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Skatteliste 2020 - offentlig ettersyn

Skatteliste 2020 - offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

Eiendomsskattelisten legges ut for offentlig ettersyn i perioden 2. mars til 14. april. 

Listene inneholder opplysninger om gårdsnummer/bruksnummer/festenummer/seksjonsnummer.

Papirutgave av listen ligger i serviceavdelingen på kommunehuset i samme periode.

Offentlig skatteliste for eiendomsskatt 2020

Klage på boligverdi - mener du at den beregnede boligverdien er beregnet på bakgrunn av feil faktaopplysninger (boligtype, opprinnelig byggeår, boligens areal P-rom, mv.), eller at verdien er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du sende inn en endringsmelding til Skatteetaten. Faktaopplysninger om din bolig finner du i skattemeldingen for 2018 og kommende melding for 2019. Se forøvrig informasjon på   www.skatteetaten.no/bolig . Skatteetaten har telefon 800 80 000.

Klageadgang - kommunal takst: Klage på fastsatt takst kan fremmes hvert år dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Jmf. Eiendomsskatteloven §19. En evt. klage må sendes skriftlig og grunngitt i perioden for offentlig ettersyn som er fra

3. mars - 14. april. Klagen fremsettes til Bjerkreim kommune ved Eiendomsskattekontoret, Postboks 17, 4384 Vikeså

Mer informasjon legges ut på kommunens hjemmeside. Spørsmål kan sendes på elektronisk post til eskatt@bjerkreim.kommune.no

 

Kommunestyret har med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fattet vedtak om at det skal skrives ut eiendomsskatt for skatteåret 2020 på fast eiendom i hele kommunen