Bjerkreim kommune

Drift og vedlikehold av veg

Drift og vedlikehold av veg

Er det forhold ved kommunal veg som du mener kommunen bør varsles om, kan det sendes en skriftlig melding om det - gjerne via e-post. Serviceavdelingen kan også ta imot beskjed om feil/mangler på det kommunal vegnettet, tlf. 51 20 11 00 (08.00 - 15.00).

Er det akutte hendelser som steinsprang, flomskader el.l. kan dette på dagtid varsles til tlf. 40 00 11 10/
40 00 11 44.

Utenom arbeidstid varsles kommunens tekniske vakt på tlf. 40 00 11 11.

Statens vegvesen har ansvar for drift og vedlikehold av europaveg og fylkesveger.

Kristian Nomedal
Kommunalsjef
E-post
Telefon 51 20 11 10
Mobil 400 01 110