Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Varsling om oppstart av planarbeid på Eikemyrane Flodene hyttefelt

Varsling om oppstart av planarbeid på Eikemyrane Flodene hyttefelt

Det varsles herved oppstart av planarbeid for PlanID 2010003 Eikemyrane Flodene.

Planinitiativet er utarbeidet av Norconsult på vegne av Gann Tre Prosjekt AS. Planen legger opp til fortetting på rundt 25 enheter, og flytting av 4 enheter som befinner seg i rasutsatt område. Reguleringsplanen vil oppdateres og følge planretningslinjer både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Eikemyrane Flodene er et hyttefelt på Stavtjørn, som er et vedtatt satsingsområde for utbygging av fritidsbolig.

Dokumentene finner du ved å klikke her

Innspill til planarbeidet kan sendes på e-post til cecilie.gilje.gjedrem@norconsult.com med kopi til postmottak@bjerkreim.kommune.no, eller som brev til Bjerkreim kommune, planavdelingen, postboks 17, 4384 Vikeså.