Bjerkreim kommune

Tema 8 - Landbruk

Tema 8 - Landbruk

Landbruk - Informasjon og fakta

Landbruket i Norge er i en særstilling når det kommer til sentral styring. Nasjonale krav og retningslinjer legger dype føringer for hvordan den norske bonden skal utøve sitt virke. Det stiller stadig sterkere krav til næringen, med blant annet krav om løsdrift. Dette gir behov for store investeringer i en næring som tradisjonelt sett ikke har vært av de mest lønnsomme. Dette skaper store utfordringer for landbruket i kommunen. På en annen side skaper det også store muligheter for effektivisering og nisjeproduksjon av produkter.

Strukturen i landbruket har i lang tid vært fokusert på strømlinjet industrialisering. Dette skaper billigere mat, enklere investeringer og stordriftsfordeler for de bøndene som er igjen. På den andre siden skaper det store utfordringer for klima og miljø, dyrevelferd, sentralisering og ikke minst store krav til utnytting av areal og produksjon.

Teknologien forenkler stadig landbruket og gjør det mer fremtidsrettet. Det skaper rom og muligheter for personer som ellers ikke ville hatt mulighet til å produsere mat, og det gir økt gevinst for gårdsbrukere. Men det skaper også store behov for å stadig investere i nye maskiner og materiell, der kostnaden ikke alltid klarer å stå i stil med utbytte. I et land der rundt 3 % er dyrket- eller dyrkbart areal er det viktig å utnytte de beiteområdene som er tilgjengelige, og at det er landbruk aktivt ikke bare i områder med mye dyrket areal, men også levende landbruk i skog og fjell. Det handler om å ta vare på kulturlandskap, å stanse urbanisering og sentralisering og ikke minst å få stabilisert en stadig synkende selvforsyningsgrad.