Bjerkreim kommune

Tema 7 - Barn, unge- og eldre

Tema 7 - Barn, unge- og eldre

Barn unge og eldre – Informasjon og fakta

Norge har skrevet under og ført Barnekonvensjonen som egen lov. Konvensjonen slår blant annet fast barn sin rett til å si sin mening og at meningen deres skal tas på alvor. Dette er noe av bakgrunnen for at barn og unge skal inkluderes i planarbeid, som inkluderer denne plan.

Barn i medvirkning kan være en utfordring, samtidig som det kan gi et stort utbytte. Det er barn og unge som skal leve i samfunnet vi i denne planen skal forsøke å skape, og det er derfor avgjørende at barn og unge er med på laget.

Eldre har ikke egen konvensjon, og forskning peker på at eldre sine rettigheter ofte kommer i bakgrunnen av andre grupper.

Innen 2030 vil andelen over 60 år øke med 46 %. Andelen eldre vil være høyere enn andelen ungdom og andel barn under 10 år.

Universell utformings grunnleggende ide er å «forme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne». Målet er at løsningene kan brukes av så mange som mulig, uten at det skal benyttes spesialløsninger. Prinsippet er viktig innenfor samfunnsplanlegging og med "eldrebølgen" er det viktig å legge til rette for at eldre for eksempel kan bo hjemme lengst mulig, og har tilgang på fritidsaktiviteter uavhengig av funksjonsnivå.