Bjerkreim kommune

Tema 10 - Kommunen som lokalsamfunn og tjenesteyter

Tema 10 - Kommunen som lokalsamfunn og tjenesteyter

Kommunen som lokalsamfunn og tjenesteyter - Fakta og informasjon

«Forutsetningene for utvikling varierer fra sted til sted. Likevel er det et sett med faktorer som vi vet er viktige. Vi vet for eksempel at bredden i det lokale arbeidsmarkedet har betydning for om folk velger å flytte til et sted, mens trivsel og gode tjenester får folk til å bli boende.» En av kommunens viktigste oppgaver er å skape et trygt, attraktivt og inkluderende lokalsamfunn. Bjerkreim kommune er stor i areal, men liten i folketall. I slike settinger er kommunen desto viktigere som utgangspunkt for lokalsamfunnets utvikling, og kommunen bør alltid være i forkant av innbyggeres, næringenes og frivilliges behov. Dette sementeres i kommunens planarbeid.

Bjerkreim kommune yter en rekke tjenester for sine innbyggere. Helse, sosiale begivenheter, skole og utdanning, folkehelse, beredskapstjenester, fritidsaktiviteter, saksbehandling, infrastruktur og ikke minst å sørge for god, bærekraftig utnyttelse av kommunens arealer.

Som tjenesteyter i offentlig sammenheng er det ofte lovpålagte krav til tjenester som skal ytes, men det er også et handlingsrom for å måtte ta avgjørelser på hvilke områder som skal prioriteres høyere enn andre. Ofte må det gjøres et valg mellom ny barnehage eller ny skole. Kanskje et nytt forsamlingshus. Eller nytt eldresenter. Disse prosessene vil ofte kunne påvirkes av kommunens innbyggere, slik at prioriteringene stemmer overens med innbyggernes behov.