Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens areadel til høring

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens areadel til høring

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens areadel ble behandlet i Formannskapet 13.01.2021. Planen legges herved ut for høring og offentlig ettersyn, jf. PBL § 11 – 13.

Alle innbyggere oppfordres til å komme med innspill til planprogrammet i høringsperioden.

Merknader til planen kan sendes postmottak@bjerkreim.kommune.no eller til Bjerkreim kommune, pb 17, 4384 Vikeså innen 15.03.2021,

Plandokumenter: