Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

PlanID 2021001 Detaljregulering for nytt omsorgssenter i Kodleberghagen

PlanID 2021001 Detaljregulering for nytt omsorgssenter i Kodleberghagen

Høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering for nytt omsorgssenter i Kodleberghagen ble 1.gangsbehandlet i formannskapet  05.10.2021 og vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn, jf. Pbl. § 12-10.

Aktuelle dokumenter:

Eventuelle innspill og kommentarer til planarbeidet bes sendt til Bjerkreim kommune, postboks 17, 4384 Vikeså, eller til postmottak@bjerkreim.kommune.no

Høringsfrist er satt til den 26.11.2021