Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

PlanID 2019002 Detaljregulering for Kodlhom, Rinnane og Flæet

PlanID 2019002 Detaljregulering for Kodlhom, Rinnane og Flæet

Detaljreguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret 05.05.2021, i sak 016/21

Planen åpner for 126 nye fritidsboliger i en utvidelse av eksisterende plan. Planen legger opp til utleieenheter, differensiering av hyttestørrelser og utbedring av kryss. 

Plandokumentene finner du ved å klikke her

Kunngjøringsbrev er sendt ut til samtlige interessenter.

Øyvind Myhren Tjøstheim
Ingeniør
E-post