Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

PlanID 2019002 Detaljregulering for Kodlhom, Rinnane og Flæet - 1. gangs behandling

PlanID 2019002 Detaljregulering for Kodlhom, Rinnane og Flæet - 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for Kodlhom, Rinnane og Flæet ble behandlet i Formannskapet 13.01.2021. Planens hovedformål er fritidsbebyggelse. Planen legges herved ut for høring og offentlig ettersyn, jf. PBL § 12 - 10.

Merknader til planen kan sendes postmottak@bjerkreim.kommune.no eller til Bjerkreim kommune, pb 17, 4384 Vikeså innen 15.03.2021.

Plandokumenter: