Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

PlanID 2016001 Detaljreguleringsplan for Viemyr masseuttak til ny høring

PlanID 2016001 Detaljreguleringsplan for Viemyr masseuttak til ny høring

Detaljreguleringsplan for Viemyr masseuttak ble 2. gangs behandlet i Formannskapet 05.05.2021. Planens hovedformål er masseuttak på Espeland. Planen legges herved ut for ny høring og offentlig ettersyn, jf. PBL § 12 - 10

Merknader til planen kan sendes postmottak@bjerkreim.kommune.no eller til Bjerkreim kommune, pb 17, 4384 Vikeså innen 30.07.2021.

Plandokumenter:

 

Plandokumentene finner du her:

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_1114/gl_planarkiv.aspx?planid=2016001

 

 

Kristian Nomedal
Kommunalsjef
E-post
Telefon 51 20 11 10
Mobil 400 01 110
Øyvind Myhren Tjøstheim
Ingeniør
E-post