Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

PlanID 2016001 Detaljreguleringsplan for Viemyr masseuttak til ny høring

PlanID 2016001 Detaljreguleringsplan for Viemyr masseuttak til ny høring

Detaljreguleringsplan for Viemyr masseuttak ble 2. gangs behandlet i Formannskapet 05.05.2021. Planens hovedformål er masseuttak på Espeland. Planen legges herved ut for ny høring og offentlig ettersyn, jf. PBL § 12 - 10

Merknader til planen kan sendes postmottak@bjerkreim.kommune.no eller til Bjerkreim kommune, pb 17, 4384 Vikeså innen 30.07.2021.

Plandokumenter:

 

Plandokumentene finner du her:

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_1114/gl_planarkiv.aspx?planid=2016001

 

 

Kristian Nomedal
Kommunalsjef
E-post
Telefon 51 20 11 10
Mobil 400 01 110