Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Melding om oppstart av reguleringsarbeid Birkeland steinbrudd Kyrkjefjell - PlanID 2021004

Melding om oppstart av reguleringsarbeid Birkeland steinbrudd Kyrkjefjell - PlanID 2021004

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 gir Head Energy UP AS, på vegne av Fredrik Skurve Maskin AS, melding om  at reguleringsarbeid blir igangsatt, se videre opplysninger i varslingsannonse (PDF, 513 kB).

Aktuelle dokumenter: