Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid

Detaljregulering for nytt omsorgssenter i Kodleberghagen
Kodleberghagen - Klikk for stort bildeKodleberghagen Per Espedal  

Aros Arkitekter AS gir med dette, på vegne av Bjerkreim kommune, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for nytt omsorgssenter i Kodleberghagen, plan nr. 2021 - 001

Planområdet er på ca. 18 daa og planlegges regulert til tomt for omsorgssenter og kommunale boliger, samt grøntbelte mot veg og friluftsområde. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til offentlig formål. Det er vurdert at planen ikke faller inn under krav om konsekvensutredning.

Planavgrensning (PDF, 383 kB)

Planinitiativ (PDF, 3 MB)(beskrivende tekst)  

Eventuelle innspill og kommentarer til planarbeidet bes sendt til:
Aros Arkitekter AS v/Ingvild K. W. Røst, Langgata 10, 4306 Sandnes, eller elektronisk til ikr@aros.no,
innen 30.04.2021.