Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Kunngjøring av planvedtak - North Sea Energy Park - planid 2020002

Kunngjøring av planvedtak - North Sea Energy Park - planid 2020002

Fastsetting av planprogram for North Sea Energy Park - Hetlandsskogen

Formannskapet vedtok i møte den 10.11.20, sak 077/20, planprogram for North Sea Energy Park, Hetlandsskogen.

Konsekvensutredningen utarbeides med utgangspunkt i det planprogrammet som er fastsatt. Det skal utarbeides egne fagrapporter for hvert utredningstema, og alle fagrapportene sammenfattes i en egen samlerapport.

Vedtatt planprogram (PDF, 4 MB)

Formannskapet si behandling av saka

Fastsetting av planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2 og det er av den grunn ikke klagerett på dette vedtaket.

Kristian Nomedal
Kommunalsjef
E-post
Telefon 51 20 11 10
Mobil 400 01 110