Varsel om oppstart av områdeplan for Moifjellet vindkraftverk og varsel om konsesjonsmelding fra NVE

Høyringsfristen er 3. november 2023. 

Meldinga og planprogrammet er tilgjengeleg på NVE og Bjerkreim kommune sine nettsider, og er lagt ut til offentleg ettersyn i Bjerkreim kommune.

Varslingsbrevet fra NVE (PDF, 77 kB)

Planprogram (PDF, 5 MB)

Planinitiativ, behandling i kommunen (PDF, 900 kB)

Planinitiativ (PDF, 153 kB)

Referat oppstartsmøte (PDF, 757 kB)

 

 

Meldinga og varsel om oppstart av områdeplan blir  kunngjort i Dalane Tidende. 

Har du merknader?

Merknader til meldinga og planprogrammet kan sendast via saken si nettside www.nve.no, til e-post uttalelse@nve.no (merk med «Høringsuttalelse 202309277» og oppgi namn/organisasjonsnummer) eller via brev til: NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 Oslo.

Informasjonsmøte

NVE og Bjerkreim kommune arrangerer eit offentleg møte om meldinga og planprogram. Møtet blir arrangert på samfunnshuset på Vikeså, tysdag 17.oktober kl. 1900. På møtet informerer tiltakshavar  om prosjektet, og NVE orienterer om sakshandsaming av meldinga.