Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Byggetiltak som du må engasjere ansvarlige foretak til å forestå

Byggetiltak som du må engasjere ansvarlige foretak til å forestå

Søknad, prosjektering og utførelse av byggetiltak skal forestås av foretak med ansvarsrett med mindre det er gjort unntak for tiltaket jamfør plan- og bygningsloven §§ 20-4 til 20-8. De mest vanlige tiltakene som er unntatt krav om ansvarlige foretak er omtalt i artiklene Byggetiltak som ikke krever søknad og Tiltak du kan søke om og forestå selv.

Ellen Staveland
Ingeniør
E-post
Telefon 51 20 11 71