Bjerkreim kommune

Melding om overnatting, arrangement og St. Hansbål

Melding om overnatting, arrangement og St. Hansbål

Egersund og Bjerkreim kommuner samarbeider om brannforebyggende arbeid. Det er krav om å melde ifra til brannvesenet om

  • St. Hansbål
  • større arrangement
  • overnatting i barnehage, skole, idrettshall, forsamlingslokale o.l.

Skjema for å sende melding om noe av dette finner du på nettsiden til Egersund brann & redning.

Bålbrenning og grilling

Vær oppmerksom på at det er generelt forbud mot å gjøre opp ild utendørs i perioden 15. april til og med 15. september.  I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Kristian Nomedal
Kommunalsjef
E-post
Telefon 51 20 11 10
Mobil 400 01 110