Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Melding om overnatting, arrangement og St. Hansbål

Melding om overnatting, arrangement og St. Hansbål

Egersund og Bjerkreim kommuner samarbeider om brannforebyggende arbeid. Det er krav om å melde ifra til brannvesenet om

  • St. Hansbål
  • større arrangement
  • overnatting i barnehage, skole, idrettshall, forsamlingslokale o.l.

Skjema for å sende melding om noe av dette finner du på nettsiden til Egersund brann & redning.

Bålbrenning og grilling

Vær oppmerksom på at det er generelt forbud mot å gjøre opp ild utendørs i perioden 15. april til og med 15. september.  I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Kristian Nomedal
Kommunalsjef
E-post
Telefon 51 20 11 10
Mobil 400 01 110