Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Brannsikkerhet

Brannsikkerhet

Egersund og Bjerkreim kommuner samarbeider om brannforebyggende arbeid. Det brannforebyggende arbeidet skal bidra til å verne om liv, helse, miljø og materielle verdier. For informasjon om hva som inngår i dette arbeidet og kontaktinformasjon vises det til nettsiden for Eigersund brann & redning.

Det er lagt ut mye informasjon på dsb sine nettsider om hva du selv kan gjøre for å forebygge mot brann og hva du bør gjøre dersom brann oppstår.