Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Faktura

Faktura

Utsendelse av faktura skjer elektronisk som inkluderer eFaktura og Avtalegiro. Mottakere som har avtale med sin bank  må behandlet disse i nettbank.

Digital utsendelse vil skje på de fakturaene som ikke har avtale med bank. Disse vil sendes til en sikker digital postkasse og må behandles som en vanlig faktura.  En digital utsendelse vil si at forsendelsen går til Altinn, Digipost eller e-Boks. Fakturaer mottatt i digital postkasse må derfor behandles hos deres bankforbindelse.

Bjerkreim kommune sender ikke ut faktura med girodel til våre kunder. Kommunen vil har gått over til nytt standardformat på fakturaer. De av våre kunder som benytter brevgiro kan tilsendt faktura ikke benyttes til betaling.