Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Vindkraft i Bjerkreim

Vindkraft i Bjerkreim

Ulike vindkraftanlegg i kommunen

Bjerkreim vindkraft Søndre klynge

Den største vindparken i området blir "Bjerkreim Vindpark Søndre Klynge". Parken eies av Luxcara og ledes med prosjektleder fra Norsk Vindenergi. Her er samlet 70 vindmøller og 45 km vei i området. Samlet effekt er 294 MW som gir ca 1000 GWH (=1 TWh) i produksjon. Dette dekker forbruket til om lag 55000 husholdninger.

Denne vindparken har vært planlagt lenge. Det ble gitt konsesjoner til tre ulike parker i 2009; Skinansfjellet vindkraftverk, Eikeland-Steinsland vindkraftverk og Gravdal vindkraftverk. Norsk Vindenergi eide konsesjonen til Skinansfjellet og har senere kjøpt konsesjon til Eikeland-Steinsland vindkraftverk fra Dalane Vind AS og konsesjon til Gravdal vindkraftverk fra Fred. Olsen Renewables AS.

Byggestart i området var november 2017 med veier og oppstillingsplasser. Byggestart for turbinfundamenter var august 2018. Første turbintransport våren 2019 med installasjoner fra april 2019. Transformatoren fra Statnett tar imot strøm til nettet fra mai 2019. Ferdigstillelse av Bjerkreim Vindpark Søndre Klynge er desember 2019.

Bjerkreim trafo

Statnett har laget ny transformator i Bjerkreim. Denne skal ta imot strøm fra de ulike vindkraftverkene i Bjerkreim. Transformatoren står tilknyttet høyspentlinje og sender den produserte strømmen ut på linjen som kommer fra Kielland i Eigersund og går nordover mot Stavanger-regionen.

Statnett har mer informasjon og utbygging, utvikling og drift av Bjerkreim Trafo.

Ørjan Daltveit
Rådmann
E-post
Telefon 51 20 11 25
Mobil 905 00 885