Bjerkreim kommune

Regulering av næringsareal

Regulering av næringsareal

Kommunen ønsker å tilrettelegge for større, samlede næringsareal.

For å ha større fleksibilitet og kunne ha større næringsareal samlet til enkelte bedrifter, starter kommunen omregulering av det allerede regulerte næringsområdet. Området består i dag av flere ulike næringsareal. Intensjonen er å samle disse til et stort, samlet næringsareal.

Ørjan Daltveit
Rådmann
E-post
Telefon 51 20 11 25
Mobil 905 00 885

Kart