Bjerkreim kommune

Ledig næringsareal - ferdig regulert

Ledig næringsareal - ferdig regulert

Kommunen har ferdig regulert næringsareal i Røyslandsdalen til salgs. Arealene er regulert inn i tre ulike næringsområder som ligger tett til hverandre. Det er vei, vann og strøm ført i vei fram til tomtene.

Røysland industriområde - regulert arealBildet viser regulert næringsareal i lilla farge med tilhørende regulerte veier. Arealet er ikke inndelt i tomter/parseller. Dette blir gjort etter behov og i samarbeid med kjøper.

Grunnet helhetlig utvikling må også tomtesalget følge en viss rekkefølge i tomtevalg.

Ørjan Daltveit
Rådmann
E-post
Telefon 51 20 11 25
Mobil 905 00 885

Kart