Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Nesjane

Nesjane

Kommunen har kjøpt Nesjane 4 for å utvikle sentrum. Tomten skal utvikles, reguleres og deretter selges til private for utbygging.

Kommunen overtok Nesjane 4 i januar 2019. Det er startet utvikling av tomten for planlegging, regulering og videre salg. Før dette salget blir gjennomført, vil kommunen leie ut næringsbygget til interesserte aktører.

Estimert tid før tomten er regulert og byggeklar vil være 3-5 år.

Kommunen har ferdig regulert næringsareal i Røyslandsdalen til salgs. Arealene er regulert inn i tre ulike næringsområder som ligger tett til hverandre. Det er vei, vann og strøm ført i vei fram til tomtene.

Kommunen ønsker å tilrettelegge for større, samlede næringsareal.

Ørjan Daltveit
Rådmann
E-post
Telefon 51 20 11 25
Mobil 905 00 885

Kart