Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Etablere egen bedrift

Etablere egen bedrift

Bjerkreim kommune ønsker å legge til rette for næringslivet; både eksisterende bedrifter og de som vil starte opp med noe nytt. Sammen med et aktivt næringsliv her i Bjerkreim, ønsker kommunen å bidra til at det skal være lett å drive og starte ny virksomhet her.

Bidrag som kan hjelpe deg på veien:

Gerd Siqveland Engelsgjerd
Landbrukssjef
E-post
Telefon 51 20 11 70
Mobil 976 18 519