Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Bjerkreim næringshage

Bjerkreim næringshage

Bjerkreim Næringshage AS er en del av det nasjonale næringshageprogrammet og arbeider for vekst og utvikling av næringslivet i Bjerkreim og Dalane.

  • De tilbyr samlokalisering av bedrifter som ønsker et felles arbeidsmiljø i Nesjane 3.
  • De tilbyr forretningsutvikling og rådgivning ved hjelp av næringshagenes egne verktøy: Vekstsporet.
  • Jobber med prosjekter for nyskaping og nytenking i kommunen. 

Bjerkreim næringshage er et aksjeselskap med 30 aksjonærer, der Bjerkreim kommune er en av deleierne. Kommunen kjøper også tjenester fra næringshagen, med et lavterskeltilbud om tre timer gratis veiledning til alle ved nyetableringer.

Gerd Siqveland Engelsgjerd
Landbrukssjef
E-post
Telefon 51 20 11 70
Mobil 976 18 519