Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Bjerkreim næringsforening

Bjerkreim næringsforening

Bjerkreim næringsforening jobber for å fremme næringslivsinteresser i Bjerkreims-regionen. Dette for å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Foreningen engasjerer seg og står som felles organ i saker som har interesse for næringslivet. Foreningen arrangerer også tematiske samlinger for medlemmene. Foreningen har om lag 50 bedriftsmedlemmer.

 

Bjerkreim næringsforening er på Facebook.