Bjerkreim kommune

Bygging av landbruksveg

Bygging av landbruksveg

Bygging av landbruksveg er søknadspliktig etter Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Forskriftene legg stor vekt på ivaretaking av miljøverdiar  og omfattar også massetak som er nødvendig for å byggja vegen.  Alle vegplanar må sendast på høyring til Fylkeskommunen og  i nokre tilfelle til Fylkesmannen.  

Meir om regelverket og søknadsskjema for å søkje om godkjenning av plan for bygging av landbruksveg er å finna her.

Dei fleste landbruksvegar i vårt område blir bygde etter vegnormalen i klasse 7 eller 8.