Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Avlingssvikt

Avlingssvikt

Jordbruksforetak med vesentleg avlingssvikt kan søkje om erstatning.

Årsaken til svikten må vere klimatisk og dette må kunne dokumenterast.  Det kan vere lurt å ta kontakt med landbrukskontoret i vekstsesongen for å melde frå om at det kan bli aktuellt å søkje.

Fristen for å søkje om erstatning for avlingssvikt er 31. oktober det året skaden oppstod. 

Søknadsskjema kan du finne her

 

Meir informasjon finn du på landbruksdirektoratet sine sider.