Bjerkreim kommune

Avlingssvikt

Avlingssvikt

Jordbruksforetak med vesentleg avlingssvikt kan søkje om erstatning.

Søk erstatning

Årsaken til svikten må vere klimatisk og dette må kunne dokumenterast.  Det kan vere lurt å ta kontakt med landbrukskontoret i vekstsesongen for å melde frå om at det kan bli aktuellt å søkje.

Fristen for å søkje om erstatning for avlingssvikt er 31. oktober det året skaden oppstod. Meir informasjon finn du på Landbruksdirektoratet sine sider.