Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Ny som gardbrukar

Ny som gardbrukar

For deg som vil starte opp som gardbrukar

kan det vere mange reglar, søknader og ordningar å forhalde seg til

Landbruksdirektoratet har laga ei oversikt over ordningar for jordbruk.  Dei har og ei "nøkkelside" gir ei oversikt over alle ordningar som gjeld landbruk.   

Bondeboka er og ei side som har samla og systematisert svært mykje informasjon som kan vera nyttig for ein bonde.  Denne nettsida er laga og vert vedlikehalden av Statsforvaltaren i Vestland.  Nok av stoffet er spesiellt laga for bønder og forvaltning i Vestland, men svært mykje er relevant for alle bønder.    

Bjerkreim kommune sine heimesider, som du nå er inne på, inneheld og  ein del artiklar  som det kan vere nyttig å kjenne til.  Dettte finn du samla under fana Landbruk.