Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Jordbruk

Jordbruk

Her er det meininga at det etter kvart også vil koma koma stoff om m.a.følgjande tema:

 • Jord og gjødsel
  • Jordprøvar og gjødselplan
  • Jordleige
 • Plantevern
  • Plantevernjournal
  • Autorisasjonsbevis
  • Funksjonstesting av sprøyteutstyr
 • Husdyr
  • Dyrevelferd
  • Kvoteordning for mjølk
  • Innmelding av daude produksjonsdyr
  • Husdyrregisteret