Bjerkreim kommune

NAV Dalane

NAV Dalane

Fra 1. januar 2022 ble også Sokndal kommune med i vertskommunesamarbeidet som NAV Egersund og NAV Bjerkreim startet i 2019.  NAV-kontoret har fått navnet NAV Dalane.

Ett NAV-kontor for Eigersund, Bjerkreim og Sokndal


 Kontor- og kontaktinformasjon finner du her

Kontordag i kommunehuset på Vikeså:

 • NAV har åpent for publikum i de tidligere lokalene til NAV Bjerkreim. Hver onsdag fra kl. 12.00 til kl. 14.00.  
 • sommerstengt NAV på kommunehuset på Vikeså i hele juli måned   

NAV Dalane har åpent for publikum uten avtale

 • i jobb og veiledningssenteret (publikumsmottak Egersund): Tirsdag kl. 13.00 - 14.00 og torsdag kl. 13.00 - 14.00

Nav.no

Kontaktinformasjon

 • Kontaktpersoner: June Veshovde, leder NAV Dalane, tlf. 413 98 131
 • Merethe P. Haftorsen, direktør NAV Rogaland, tlf. 934 26 424
 • Akutte henvendelser mellom kl. 12.00-14.00. Økonomisk sosialhjelp: tlf. 406 16319
 • Behov for møte om arbeid/ permittering: tlf. 412 66367

Hovedmålene til NAV er:

 • Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
 • Et velfungerende arbeidsmarked
 • Rett tjeneste og stønad til rett tid
 • God service tilpasset brukers forutsetninger og behov
 • En helhetlig og effektiv arbeids– og velferdsforvaltning

Mange av NAV sine tjenester kan du utføre selv på selvbetjeningsløsninger på NAV.no.

Her kan du få opplysninger om status på utbetalinger, hente ut skjema og levere søknader elektronisk.

Kart