Bjerkreim kommune

Voksne og barn som pårørende

Voksne og barn som pårørende

Psykisk helse og rusmestringstjenesten i Bjerkreim kommune har ansvar for å involvere pårørende i samarbeid med den som mottar hjelp, enten de er barn eller voksne.

Pårørende

Voksne som pårørende

Vi tilbyr samtaler med dere som pårørende utfra deres behov for egen helsehjelp. Dere er viktige både for den dere er pårørende til, og for oss som psykisk helsearbeidere. Som pårørende har dere også både kunnskap og kompetanse, derfor ønsker vi å samarbeide med dere.

Vi kan formidle kontakt med veiledningssenteret i Sandnes og pårørendesenteret i Stavanger dersom dette er ønskelig.

 veiledningssenteret for pårørende i Sandnes har egen Facebookside.

Barn som pårørende

Bjerkreim kommune ønsker å hjelpe barn som har foreldre med psykisk sykdom og/eller rusavhengighet.

Barn som har foreldre med psykisk lidelser  og/eller rusmiddelavhengighet er sårbare og trenger ofte oppfølging. Helsepersonell er lovpålagt å gi mindreårige barn informasjon og nødvendig oppfølging.

Mange foreldre uttrykker at når de har det vanskelig, kan de ha lite overskudd til å se barnas behov på samme måte som ellers. Det kan være vanskelig for foreldre å be om hjelp, da de kan føle skam og skyld knyttet til sin situasjon. Vi ønsker å styrke, støtte og hjelpe foreldrene til å snakke med barna sine om hvordan de har det. Slik kan vi hjelpe barna til å bli tryggere og få en forståelse for foreldrenes situasjon.

 

Bente Helen Aanestad
Fagleder psykisk helse og rus
E-post
Telefon 51 20 11 17
Mobil 40 00 11 17