Bjerkreim kommune

Psykisk helsetjeneste for barn og unge

Psykisk helsetjeneste for barn og unge

Søk om psykisk helsetjeneste

Tjeneste tilbudet til barn og unge i alderen 0-16 år blir som regel gitt gjennom helsestasjonen.

I enkelte tilfeller vil det av ulike årsaker allikevel kunne være behov for tjenester fra psykisk helsetjeneste.

Kontaktinformasjon:

Faglig leder: Bente Helen Aanestad

Tlf.:40 00 11 17 / 51 20 11 17

E-post: bente.helen.aanestad@bjerkreim.kommune.no

Bente Helen Aanestad
Fagleder psykisk helse og rus
E-post
Telefon 51 20 11 17
Mobil 40 00 11 17