Bjerkreim kommune

Psykisk helse og rusmestring

Psykisk helse og rusmestring

Psykisk helse og rusmestringstjenesten for voksne i Bjerkreim kommune gir hjelp og støtte til personer som har utfordringer i forbindelse med psykisk helse og eller rus.

Søk om psykisk helsetjeneste

Psykiske lidelser omfatter alt fra enkle fobier og lettere angst og depresjonslidelser, til alvorlige tilstander som blant annet schizofreni. Felles for alle psykiske lidelser er at de påvirker tanker, følelser, atferd, væremåte og omgang med andre.

En skiller mellom psykiske plager som er tilstander som oppleves belastede og psykiske lidelser som brukes når bestemte diagnostiske kriterier er oppfylt.

Rusmestring i Bjerkreim kommune tilbyr tjenester til personer som har et rusproblem eller står i fare for å utvikle et rusproblem.

Formålet med tjenesten er å fremme personens selvstendighet og mestring av eget liv, med utgangspunkt i egne ressurser, ønsker og mål. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre. 

 

Hvordan kan psykisk helsetjeneste hjelpe meg?
 • personlig oppfølging og samtaler. Psykisk helsearbeider tilbyr jevnlige samtaler. Samtalene varer normalt i 45 minutt og foregår fortrinnsvis på kontoret til helsearbeideren.
 • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
 • støtte til bedre mestring
 • relasjonsbygging
 • samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser
 • sedisinadministrering
 • hvis du mottar flere kommunale tjenester tilbyr vi individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
Kan Psykisk helsetjeneste hjelpe meg med praktiske gjøremål?

Personer med psykisk lidelser som bor hjemme kan få veiledning, opplæring og hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål som for eksempel:

 • planlegge/utføre matinnkjøp
 • veiledning om kosthold og personlig hygiene
 • vask av klær og rengjøring
 • gå tur
 • samarbeid og kontakt med andre hjelpeinstanser
 • råd og veiledning om enkel hverdagsøkonomi.

Tjenesten kan gis på psykisk helsearbeiders kontor eller hjemme hos deg og den gjøres sammen med deg. Hjelpen kan gis på dagtid. Omfanget er avhengig av ditt behov.

Kontaktinformasjon (hverdager  08 - 15)

Ruskonsulent: Anita Hitsøy. Tlf.:  51 20 11 55. E-post: anita.hitsoy@bjerkreim.kommune.no

Bente Helen Aanestad
Fagleder psykisk helse og rus
E-post
Telefon 51 20 11 17
Mobil 40 00 11 17

Adresse

Nesjane 1

4389 Vikeså