TT-kort(Tilrettelagt transport)

Rogaland fylkeskommune har ansvaret for transporttjeneste-ordningen for funksjonshemmede i Rogaland.

Du finner utfyllende informasjon om ordninga, samt søknadsskjema på nettsida til Rogaland fylkeskommune.