Støttekontakt

Har du behov for støttekontakt/fritidskontakt, kan du ta kontakt med omsorgstjenesten.

Søk om støttekontakt

En støttekontakt hjelper et annet menneske til å kunne utfolde seg bedre, mestre ulike livssituasjoner og motvirke en isolert tilværelse. Samværet med en støttekontakt gir en mer meningsfull fritid, noe å se fram til og gode minner å se tilbake på.

Støttekontakt er et tilbud til både barn, unge og voksne og gis til personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du er pårørende til barn med nedsatt funksjonsevne, anbefaler vi at dere leser Sosial og helsedirektoratets brosjyre barn med nedsatt funksjonevne - hvilke rettigheter har familien.

Heftet inneholder informasjon som er nyttig for barnas første år, grunnskolen, videregående opplæring, utdanning, arbeid, bolig, spesielle ordninger tilrettelagt for barnet m.m.

Bjørg Tengesdal
Demenskoordinator/leder miljøtjenesten
E-post
Telefon 51 20 11 54
Mobil 40 44 49 22