Parkeringskort for forflytningshemmede

Hva er parkeringstillatelse for forflytningshemmet?

Parkeringstillatelse/ HC-kort gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet.)

Du får vanligvis tillatelse for to til fem år, eller så lenge førerkortet ditt er gyldig. Parkeringstillatelsen tildeles etter strenge kriterier.

Hvem kan søke om parkeringstillatelse?

Du kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede hvis du har:

  • vesentlig redusert gangevne som dokumenteres av lege
  • behov for å parkere bil der det tilgjengelige parkeringstilbudet ikke kan benyttes i forbindelse med bolig, arbeidssted eller annen aktivitet
  • lidelser som har vesentlig innvirkning på forflytningsevnen
  • Du kan søke om parkeringstillatelse som fører av bil, eller som passasjer.  

 

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Slik søker du

Søknad om parkeringstillatelse med kriterier og veiledning (PDF, 94 kB)

Husk å legge ved passfoto av nyere dato.

Søknadsbehandling

Kommunen behandler søknaden din snarest, og vanligvis innen to uker.  Den blir behandlet av en tverrfaglig gruppe, bestående av kommunalsjef levekår, kommunelegen og saksbehandler.  Vedtaket som blir gjort er et enkeltvedtak, som det er klagerett på jf. forvaltningslova. 

Brit Fuglestad
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 20 11 63

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15

Adresse

Nesjane 1

4389 Vikeså