Bjerkreim kommune

Nedlastbare turkart

Nedlastbare turkart

Dersom du f.eks. vil gå en tur i Røyslandsdalen, klikker du på "Røyslandslandsdalen". Da får du en pdf-fil med kartet over dette området. Kartet viser høydekurver, merkede stier, stedsnavn, utkikspunkter, attraksjoner og annen informasjon som også ligger inne på turkartet for hele kommunen. Pdf-filene viser kart i målestokken mellom 1:15 000 – 1:30 000. De ligger inne i A3-størrelse, men kan skrives ut i A4.

Kartene er i PDF format, og er fra 1 - 6 Mb store.

Oversiktskartet er svært stort, og kan også kjøpes i papirformat av god kvalitet på kommunehuset og Esso stasjonen på Vikeså.

Utsnitts nummeret refererer til nr. på oversiktskartet

Utsnitt nr. Stednavn
0 Oversiktskart (Obs. stor 432Mb)
50 Apeland
30 Berland
11 Birkeland
38 Bjerkreim kyrkje
27 Bjerkreimshallen - verna eikeskog
3 Bjordal - innerst i Ørsdalen
39 Efteland
4 Eikebrekka - ved tunnellen mellom Stavtjørn og Ørsdalen
8 Espeland-Lanes
9 Espeland-Sundvor-Birkeland
33 Esso
12 Faurefjell
53 Fjermedal
14 Fuglestad
42 Gjedlakleiva rasteplass
48 Gravdal
32 Hegelstad
34 Holmen
23 Hompen - både rundturar og toppturar
36 Hytland
45 Kleivane
56 Kløgetvedt
22 Kommunehuset
13 Krokavatnet - fint å bade
57 Lauperak
19 Litla Svela
1B Mjåvassknuten-Gudlen
17 Moi
35 Odlandstø
52 Ognedal
16 Røysland - nær gamle meieriruinar
54 Røyslandsdalen
43 Sagland
49 Skiftingsholen
24 Skjæveland
20 Slettebø
55 Solberg
31 Spødavoll
6 Stavtjørn
5 Stavtjørn Alpin
21 Stora Svela
25 Storrsheia-Uadalen - fornminne
18 Storrsheia-Vaule-Svela
10 Sundvor
47 Tengesdal grendahuset
46 Tengesdal sør
37 Tjørn
2 Vassbø - innerst ved Ørsdalsvatnet
15 Vaule
7 Veen - nær Gloppedalsura
51 Versland
26 Vikesdalslia - badeplass mm
29 Vikesdalsmoen
28 Vikesdal-Øygard
44 Vinningland
1 Ørsdalen grendehus - nær gruvene
40 Åsen
Mads-Yngvar Fuglestad
IKT konsulent
E-post
Telefon 51 20 11 75
Mobil 413 02 713